อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประจำเดือนมีผลตั้งแต่วันที่ 28ธันวาคม 2563

แก้ไขล่าสุด : 25 ธ.ค. 2563 15:51

อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประจำเดือนมีผลตั้งแต่วันที่ 28ธันวาคม 2563