อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประจำเดือนมีผลตั้งแต่วันที่16 มิถุนายน 2564

แก้ไขล่าสุด : 14 มิ.ย. 2564 12:14

อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประจำเดือนมีผลตั้งแต่วันที่16 มิถุนายน 2564