อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประจำเดือนมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 (ครั้งที่ 2)

แก้ไขล่าสุด : 14 ต.ค. 2563 16:58

อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประจำเดือนมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 (ครั้งที่ 2)