DRx Promotion Campaign สำหรับผู้ลงทุน รับ DRx มูลค่า 100 บาท เข้าพอร์ต ระยะเวลาโครงการ 16 ม.ค.66 - 28 ก.พ.66

แก้ไขล่าสุด : 16 ม.ค. 2566 10:34

สำหรับผู้ลงทุน รับ DRx มูลค่า 100 บาท เข้าพอร์ต เพียงถือครอง DRx (AAPL80X หรือ TSLA80X) มุลค่ารวมกัน 1000 บาท ขึ้นไป ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 รายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไข คลิก ดาวน์โหลด

DRx Promotion Campaign สำหรับผู้ลงทุน รับ DRx มูลค่า 100 บาท เข้าพอร์ต ระยะเวลาโครงการ 16 ม.ค.66 - 28 ก.พ.66