เกี่ยวกับบริษัทฯ

บริษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)

ความเป็นมาและพันธกิจ

ความเป็นมา

บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นภายใต้เจตนารมณ์ที่จะสร้างความมั่งคั่งให้กับลูกค้าทุกระดับ บนพื้นฐานการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์อย่างผู้มีประสบการณ์ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้ารายใหญ่ ลูกค้ารายย่อย ตลอดจนลูกค้าจากต่างประเทศ ล้วนได้รับการบริการที่เหนือความคาดหมาย ทำให้การลงทุนเป็นเรื่องง่ายดาย ได้ผลตอบแทนคุ้มค่า และนำไปสู่ความมั่นคงในระยะยาว
 

บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ หมายเลข 15 และได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และอนุพันธ์ ได้แก่ การเป็นนายหน้าตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน และการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ไว้วางใจให้บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด เป็นผู้ดูแลสุขภาพการเงินของคุณ คุณจะได้สัมผัสถึงมิติใหม่แห่งการลงทุนผ่านผู้มีประสบการณ์ ที่จะทำให้คุณได้ผลตอบแทนอย่างมั่งคั่ง

 

 

พันธกิจ

Kingsford Securities Public Company Limited มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และสร้างกลยุทธ์การแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อสร้างผลประโยชน์ให้กับนักลงทุนผู้เล็งเห็นการณ์ไกล ภายใต้ปรัชญาองค์กรอันเรียบง่าย แต่แฝงความหมายอันมีนัยยะลึกซึ้ง นั่นคือ "Kingsford For Your Financial Health" หรือ "ดูแลสุขภาพการเงินของคุณสู่ความมั่งคั่ง" เจ้าหน้าที่ทุกคนยึดหลักปฏิบัติเดียวกันคือ บริการลูกค้าโดยคำนึงถึงสุขภาพการลงทุนที่เหมาะสมกับรูปแบบการใช้ชีวิต ภายใต้หลักการในการพิจารณาอย่างรอบคอบ ภายใต้กรอบการทำงานดังต่อไปนี้
 

A Simple Way to create wealth สร้างสรรค์การลงทุนให้เป็นเรื่องง่าย ที่ทุกคนจะสามารถเรียนรู้ และเข้าถึงได้ผ่านช่องทางการสื่อสารทุกรูปแบบ และกระจายตำแหน่งบริการออกไปยังสถานที่สำคัญๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อบริการกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ได้อย่างทั่วถึง ขณะเดียวกัน ยังยกระดับการบริการสำหรับลูกค้าเดิมให้พิเศษยิ่งขึ้น โดยเน้นความสามารถในการวิเคราะห์ เจาะลึก อย่างแม่นยำ เพื่อให้คุณได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ายิ่งกว่าเดิม
 

A Trendy Innovation สร้างสรรค์รูปแบบการให้บริการที่ตอบสนองกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ โดยวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร เพื่อให้คุณเข้าถึงการบริการที่รวดเร็ว ฉับไว และที่สำคัญ ลงทุนจากที่ไหนก็ได้ เพียงแค่คลิก ผลตอบแทนที่คุ้มค่าก็อยู่ ในมือคุณ
 

A One Stop Service มุ่งมั่นสร้างสรรค์การให้บริการแบบ "รวมทุกสิ่งครบ จบในที่เดียว" ไม่ว่าจะเป็นการบริการผ่านเว็บไซต์ หรือการให้บริการที่สำนักงาน ซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยต้อนรับ และให้คำแนะนำด้านการลงทุนแบบ 360 องศา คุณจะได้รับประสบการณ์ของคำว่า "ลงทุนง่าย ได้ผลตอบแทนคุ้มค่า ไม่เสียเวลา ตอบโจทย์ได้ถูกต้อง" เมื่อมาที่สำนักงานของ Kingsford Securities
 

Add Money Smartly สร้างเงินให้งอกเงยอย่างชาญฉลาด โดยทุกบาทที่คุณลงทุนจะนำไปสู่การเพิ่มค่าในระยะยาว เหมาะสมกับทุกรูปแบบการใช้ชีวิต และเจตนารมณ์ในการลงทุน