ข้อมูลสถิติตลาด

บริษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)

การซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน

กรุณา Login เข้าสู่ระบบ เพื่อดูข้อมูลดังกล่าว หากท่านสนใจใช้บริการ สามารถสมัครใช้บริการได้ ที่นี้
 

เมนู การซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน

ดูสรุปมูลค่าการซื้อขายแยกตามกลุ่มนักลงทุน  ประกอบด้วยสถาบันในประเทศ,บัญชีบริษัทหลักทรัพย์,นักลงทุนต่างประเทศ, นักลงทุนทั่วไปในประเทศ เป็นต้น

โดยสามารถเลือกสรุปช่วงเวลาการซื้อขายทั้งในรูปแบบสิ้นวัน, ตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงวันที่ปัจจุบัน และ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่ปัจจุบัน ซึ่งแสดงผลในรูปแบบกราฟได้