การฝากหลักประกันและการโอนเงิน

บริษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)

Cash Online

บริการฝากเงินอัตโนมัติเพื่อชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ หรือวางหลักประกันก่อนซื้อหลักทรัพย์

  • เงินเข้าบัญชีหุ้น / อนุพันธ์แบบ Real time*
  • สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยด้วยรหัสผ่านและ OTP
  • ไม่เสียเวลายื่นหลักฐานการฝากเงิน และไม่ต้องรอยืนยันการฝากเงิน
*สำหรับบัญชีอนุพันธ์ที่ซื้อขายผ่านระบบ Settrade Streaming สามารถใช้บริการ Cash Online ได้ แต่เงินที่ฝากเข้าบัญชีจะยังไม่อัพเดท Real time
 

การสมัครใช้งาน

ธนาคาร สมัครออนไลน์ สมัครผ่านเครื่อง ATM สมัครผ่านเอกสาร*
ไทยพาณิชย์ (SCB)**
กสิกรไทย (KBANK)    
กรุงเทพ (BBL)    

*กรอกแบบฟอร์ม พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากของธนาคารที่ต้องการสมัคร Cash Online และลงนามรับรองสำเนาแล้วส่งให้กับเจ้าหน้าที่การตลาดของลูกค้า

**ลูกค้าที่ใช้บริการตัดบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ของธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) จะสามารถใช้บริการ Cash Online ได้โดยอัตโนมัติ ยกเว้น กรณีที่ต้องการใช้ Cash Online ผ่าน ธ.กสิกรไทย (KBANK) หรือ ธ.กรุงเทพ (BBL) เพิ่มเติม
 

ขั้นตอนการใช้งาน ง่ายๆเพียง 7 ขั้นตอน

ก่อนเริ่มใช้งาน ทางธนาคารที่ลูกค้าสมัครใช้บริการจะมีการตรวจสอบความถูกต้องก่อน หากผลการตรวจสอบเรียบร้อยและ Cash Online พร้อมใช้งานแล้วลูกค้าจะได้รับ Email แจ้งยืนยันความพร้อม
  • ขั้นตอนที่ 1. ล็อคอินที่ www.kingsfordsec.com ด้วย username และ password ของลูกค้า
  • ขั้นตอนที่ 2. คลิกเมนู "บริการอิเล็กทรอนิกส์"  และเลือกเมนูย่อย "ฝากเงินหลักประกัน / ชำระเงินค่าซื้อออนไลน์ (Cash Online)"
  • ขั้นตอนที่ 3. เลือกรายการที่ต้องการ กรณีวางหลักประกันก่อนซื้อหลักทรัพย์ เลือก "วางหลักประกัน"
  • ขั้นตอนที่ 4. เลือกบัญชีเงินฝากต้นทางที่ต้องการให้ตัดยอดเงินฝาก (ตามที่ได้สมัครใช้บริการ) และระบุจำนวนเงินที่ต้องการในแต่ละบัญชีหุ้น / อนุพันธ์ปลายทาง จากนั้นกดปุ่ม "ถัดไป"
  • ขั้นตอนที่ 5. ยืนยันการทำรายการด้วยรหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS
  • ขั้นตอนที่ 6. ระบบแจ้งผลการทำรายการว่าเสร็จสมบูรณ์ พร้อมกับส่ง Email แจ้งยืนยันผล
เมื่อตรวจสอบยอดเงินในบัญชีหุ้น / อนุพันธ์ปลายทาง พบว่ายอดเงินสดในบัญชี (Cash) เพิ่มขึ้นตามจำนวนเงินที่ทำรายการ (กรณีตัวอย่างเป็นการตรวจสอบที่โปรแกรม Streaming)