บริการออนไลน์

บริษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเพิ่มเติม การเปิดบัญชีออนไลน์ (E-Open)

การเปิดบัญชีออนไลน์ (E-Open)

  • ลูกค้าสมัครใช้บริการเปิดบัญชีออนไลน์และยืนยันตัวตนเรียบร้อย จะมี SMS แจ้งผลการสมัครส่งไปให้ (ตรวจสอบสถานะ Click Login)
  • บริษัทฯ ได้รับข้อมูลและทำการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารต่างๆ และแจ้งผลผ่านทาง SMS กังนี้
    • Approved อนุมัติการเปิดบัญชีเสร็จสมบูรณ์
    • Need Modification บริษัทฯต้องการข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม
    • Rejected บริษัทฯ ไม่สามารถอนุมัติให้ท่านได้ กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลที่ฝ่ายเปิดบัญชี  02-829-6688
SMS ที่ได้รับ รายละเอียด สอบถามข้อมูล
การสมัครสำเร็จแล้ว
(Submitted)
บริษัทฯได้รับข้อมูลของท่าน และกำลังดำเนินการตรวจสอบ
ฝ่ายออนไลน์
02-829-6600
ตรวจสอบการแก้ไข
(Need Modification)
ให้ท่านแก้ไข ตามหัวข้อต่างๆ และส่งข้อมูลอีกครั้ง
บริษัทฯทำการตรวจสอบข้อมูลเพื่ออนุมัติ
ฝ่ายเปิดบัญชี
02-829-6688
อนุมัติการเปิดบัญชีเสร็จสมบูรณ์
(Approved)
ท่านจะได้รับอีเมลขั้นตอนการเข้าใช้งานเว็บไซต์ www.kingsfordsec.com ฝ่ายออนไลน์
02-829-6600