บริการด้านการลงทุน

บริษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)

ซื้อขายหน่วยลงทุน

เพื่อตอบสนองการลงทุนอย่างครบวงจรให้กับลูกค้า เพิ่มทางเลือก ประหยัดเวลา และการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) เปิดบริการให้นักลงทุนทั่วไป (ทั้งที่มี หรือไม่มีบัญชีซื้อขาย บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) สามารถซื้อและขายหน่วยลงทุนชั้นนำประเภทต่างๆ ผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)

โดยปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน (Selling Agent) ให้กับบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)


- สถานการณ์และมุมมองการลงทุนประจำสัปดาห์    ( คลิกเพื่ออ่านข้อมูล )
- กองทุนแนะนำ (คลิกชื่อกองทุนเพื่ออ่าน Fund fact sheet)­

 

เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม
หากต้องการทำรายการ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน

หรือฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ เบอร์  02-829-6292 , 6294