ข้อมูลสถิติตลาด

บริษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)

ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรม

กรุณา Login เข้าสู่ระบบ เพื่อดูข้อมูลดังกล่าว หากท่านสนใจใช้บริการ สามารถสมัครใช้บริการได้ ที่นี้ 
 

เมนู ข้อมูลดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรม

เป็นเมนูที่สามารถดูสรุปภาพรวมตลาด และ ข้อมูลทางสถิติที่สำคัญของตลาด เช่น ดัชนีตลาด,ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรม,ดัชนีหมวดอุตสาหกรรม เป็นต้น