อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประจำเดือนมีผลตั้งแต่วันที่23 เดือนมกราคม 2566

แก้ไขล่าสุด : 19 ม.ค. 2566 11:25

อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประจำเดือนมีผลตั้งแต่วันที่23 เดือนมกราคม 2566