อัปเดตเวอร์ชั่นใหม่ของ efin StockPickup วันที่ 1มิถุนายน 2567

แก้ไขล่าสุด : 24 พ.ค. 2567 07:22


เรียนลูกค้าทุกท่าน
เนื่องจากโปรแกรม efin StockPickup จะมีการอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่
โดยสามารถอัปเดตโปรแกรมได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 หลังเวลา 18.00 เป็นต้นไป 


สำคัญ
เวอร์ชั่นใหม่ รองรับระบบปฏิบัติการเฉพาะ windows 10 หรือสูงกว่า เท่านั้น
ลูกค้าที่ใช้งานระบบปฏิบัติการ windows ที่ต่ำกว่าindows 10 รบกวนอัปเดตระบบปฏิบัติการ เพื่อการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

** ถ้าไม่อัปเดต จะไม่สามารถใช้งานได้ 
หากพบปัญหาติดต่อ   02-023-8800