อัตราทดหลักประกันจากเดิม 1.9 เท่าสู่ 1.75 เท่าใหม่มีผลตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน 2563

แก้ไขล่าสุด : 30 ต.ค. 2563 15:27

อัตราทดหลักประกันจากเดิม 1.9 เท่าสู่ 1.75 เท่าใหม่มีผลตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน 2563