ร่วมงานกับเรา

บริษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)

รับสมัครด่วน

ตำแหน่งงาน

1/1 หน้า
ก่อนหน้า
ถัดไป

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ – ฝ่าย Block Trade and TFEX

คุณสมบัติผู้สมัคร

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ – ฝ่าย  Block Trade and TFEX

คุณสมบัติ    
1. เพศชาย 
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นและรักในงานบริการ
5. มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดีและสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้ดี 

 

Job Description

1. วางคำสั่งซื้อ/ขาย Block Trade ที่ถูกต้อง
2. ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ TFEX แก่ผู้แนะนำการลงทุน
3. จัดทำรายงานการซื้อขายรายวัน
4. ดูแลผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายในสายบริหารผลิตภัณฑ์

 

ท่านที่สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน Block Trade

ได้ที่คุณมนัสวี ชัยบัณฑิตย์  สายบริหารผลิตภัณฑ์ 02 829 6999 ต่อ 3293

E-Mail: manassavee.ch@kfsec.co.th"

รับสมัครด่วน ตำแหน่ง Analyst - Manager (นักวิเคราะห์-ผู้จัดการ)

คุณสมบัติผู้สมัคร

ตำแหน่ง  Analyst - Manager (นักวิเคราะห์-ผู้จัดการ)
หน่วยงาน  Investment Banking Division (สายวาณิชธนกิจ)

Key Responsibilities
-    Development of various types of financial models to value equity for mergers, acquisitions, and capital raising transactions.
-    Perform various valuation methods – comparable companies, precedents, and DCF
-    Conduct preparation and review of materials used for the clients, including filings, investment memoranda, management presentations, and pitchbooks
-    Develop relationships with new and existing clients in order to expand the business
-    Perform due diligence, research, analysis, and documentation of live transactions.
-    Create presentations for client portfolios.

Relevant Skills, Knowledge, and Experience
-    Bachelor’s degree (Analyst position) from a target school, or equivalent
-    1-2 years of work-related experience in a finance or business background (Analyst) / 3-4 year for manager level
-    Ability to work in a fast-paced, team-based environment with minimal supervision.
-    Working knowledge of deal structuring and closing principals.
-    Strong communication and networking skills.
-    Impeccable research, quantitative and analytical skills, especially in explaining market events.
-    Strong financial modelling skills

ท่านที่สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ท่านที่สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณเจตต์เจริญ  หวานดี
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  โทร. 02 829 6999 ต่อ 1210
E-Mail: Jettjaroen.hw@kfsec.co.th

คุณโสภัคค์ บุญมานะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 02 829 6999 ต่อ 1211
E-Mail: sopak.bo@kfsec.co.th

รับสมัครด่วน ตำแหน่ง ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant) จำนวนหลายอัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

ประจำสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา

คุณสมบัติ    
1. เพศชาย/หญิง 
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน/ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์หรือผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นและรักในงานบริการ
5. มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้ดี 
7. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนได้ดีจะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ

ท่านที่สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ท่านที่สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณเจตต์เจริญ  หวานดี 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  โทร. 02 829 6999 ต่อ 1210 
E-Mail: Jettjaroen.hw@kfsec.co.th 

คุณโสภัคค์ บุญมานะ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 02 829 6999 ต่อ 1211 
E-Mail: sopak.bo@kfsec.co.th